Obowiązek informacyjny

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU KONSTANS K. Król z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Przemysłowej 13.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora w celu podjęcia kontaktu oraz w jego własnych celach marketingowych. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a i lit. f rozporządzenia 2016/679.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji kontaktu na zgłoszenie oraz jego celów marketingowych.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać Pani/Pana dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach marketingowych.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarzając Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

8. Podanie przez osobę proszącą o kontakt jej danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do skontaktowania się.

9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.